Entreprenad

Nybyggnation av lägenheter, om- och tillbyggnad av skolor, vårdboenden och större rot-renoveringar är det  entreprenadavdelning på Tingvallastadens Rör jobbar mest med.
Tingvallastadens Rör har ett helhetsansvar för våra installationer i större entreprenader. Vi är med i ett tidigt skede med kalkylering och konstruktion. Våra erfarna projektledare ser till att arbetet flyter, kontrollerar utförande ihop med erfarna montörer och ser till att anläggningen är injusterad och fungerar vid överlämnande.
Kontakt

Magnus Mogren