Våra tjänster

Entreprenad

Nybyggnation av lägenheter, om- och tillbyggnad av skolor, vårdboenden och större rot-renoveringar är det  entreprenadavdelning på Tingvallastadens Rör jobbar mest med.

Service

Bred erfarenhet, yrkeskunskap och flexibilitet genomsyrar vår avdelning för servicearbeten.

Kalkyl & Konstruktion

Tingvallastadens Rör lämnar anbud på både större och mindre entreprenader och ritar också upp VS-installationer i MagiCad 2019 eller Revit.

Injustering

Ta kontakt med Tingvallastadens Rör för hjälp med injustering av nya och gamla anläggningar