Helhetslösningar för VS-installationer

Björken 1, Torsby
Nybyggnation av 24 lägenheter.
Beställare: Elm´s Byggnadsfirma
Sundstatorg, Karlstad
Nybyggnation av 135 lägenheter.
Beställare: Consto AB 
Kv Hyttan, Karlstad
​​​​​​​Nybyggnation av lägenheter.
Beställare: Elm's Byggnadsfirma AB
Hammarötassen
Nybyggnation av 40 lägenheter.
Beställare: Karlstads Byggtjänst

Aktuellt

Ojämn temperatur i BRF:n?


Genom att byta ut gamla radiatortermostater  är det möjligt att spara 10-30% av värmeförbrukningen.
Ofta kan bytet ske utan att värmesystemet behöver tappas ur.

Fabriksbesök på Geberit!

En intressant och spännande rundvandring där vi fick ta del av hur man testar produkter när det gäller material, ljud, belastning och även vad som sker i ett avloppssystem vid olika användningar.

BRF i Karlstad med omnejd som funderar på åtgärder för energibesparing?

Boka en tid med vår expert Robin Johansson, 070-462 53 57!
Tillsammans gör ni en genomgång av fastigheten. Efter det får BRF:n ett förslag på åtgärder som kan spara energi och öka livslängden på anläggningen.